یادگیری

کودکانی که قدرت شنوایی خود را از دست داده اند نیز می توانند بشنوند و صحبت کنند.
هدف وب سایت بی صدا در این بخش معرفی راهکارهایی در رابطه با توسعه زبان، مداخله زودهنگام، فناوری شنوایی و موارد دیگر است ، که می تواند به شما اطمینان دهد که فرزند شما این امکان را دارد که زبان خود را با کودکان بدون افت شنوایی توسعه دهد.

Sorry, Posts you requested could not be found...

اصول دهگانه مداخله زود هنگام
آموزش ناشنوایان ، در بی صدا با چشمانتان بشنویدهم آوایادگیری

اصول دهگانه مداخله زود هنگام ناشنوایی در کودکان ( FCEI ) Early Intervention

مداخلات زودهنگام خانواده محور ( FCEI ) دارای اصول دهگانه ای است که در سال 2016 مورد تصویب محققان از سراسر جهان رسیده است مروری بر آن ها و بررسی مختصر خالی از لطف نیست با بی صدا همراه باشید . مداخله زود هنگام در کودکان یک سیستم حمایتی و آموزشی برای کودکان بسیار کوچک (تا دوره پیش دبستانی) است . در واقع ماموریت مداخله در دوران کودکی اطمینان دادن به خانواده هایی است که فرزندان آنها در این گروه سنی در معرض خطر هستند. یکی از ماموریت های مداخله زود هنگام به گوش و شنوايي مرتبط میشود که هدف آن...