اخبار

Sorry, Posts you requested could not be found...

تصویر نرم افزار ناشنوایان به نام بی صدا
اخبارنرم افزار ناشنوایان

اولین نرم افزار ناشنوایان یا بهتره بگیم رابط ناشنوایان و کم شنوایان در ایران

نرم افزار ناشنوایان بی صدا تمرکز ما در بی صدا ،کمک به جامعه ناشنوایان و کم شنوایان بوده و هست در واقع نرم افزار بی صدا یک رابط بین جامعه شنوا و ناشنوایان است که هیچ گونه منفعتی در قبال این خدمات از طرفین دریافت نمیکند بی صدا اولین نرم افزا ناشنوایان یا بهتره بگیم رابط ناشنوایان و کم شنوایان در ایران است به کمک نرم افزار بی صدا شما میتوانید گفتار خود را تایپ کرده تا اطرافیانتان آن را بشنوند در واقع بی صدا سعی میکند تا در مواردی جای شما صحبت کند . اما بی صدا فقط جای...