هم آوا

ما شنواها و كم شنواها و ناشنواها در بی صدا با نام هم آوا دركنار هم با هدف فرهنگسازی و حل مشكلات فعالیت میکنیم .

Sorry, Posts you requested could not be found...

اصول دهگانه مداخله زود هنگام
آموزش ناشنوایان ، در بی صدا با چشمانتان بشنویدهم آوایادگیری

اصول دهگانه مداخله زود هنگام ناشنوایی در کودکان ( FCEI ) Early Intervention

مداخلات زودهنگام خانواده محور ( FCEI ) دارای اصول دهگانه ای است که در سال 2016 مورد تصویب محققان از سراسر جهان رسیده است مروری بر آن ها و بررسی مختصر خالی از لطف نیست با بی صدا همراه باشید . مداخله زود هنگام در کودکان یک سیستم حمایتی و آموزشی برای کودکان بسیار کوچک (تا دوره پیش دبستانی) است . در واقع ماموریت مداخله در دوران کودکی اطمینان دادن به خانواده هایی است که فرزندان آنها در این گروه سنی در معرض خطر هستند. یکی از ماموریت های مداخله زود هنگام به گوش و شنوايي مرتبط میشود که هدف آن...
deaf child can speak b3da.ir
آموزش ناشنوایان ، در بی صدا با چشمانتان بشنویدهم آوا

کودکان ناشنوا میتوانند بشنوند و صحبت کنند ، شناسایی زود هنگام

زمانی که کودکان به زودی شناسایی می شوند، میتوان از فناوری شنوایی بهره گرفت و پشتیبانی خانواده محور را دریافت کنند. در نتیجه می توانند زبان را همانند دیگر کودکان درک کنند و از آن بهره ببرند پس با بی صدا همراه باشید تا درباره گزینه ها و مراحل بعد از تشخیص نقص شنوایی بیشتر بدانید کودکان ناشنوا میتوانند بشنوند . برخی از نوزادان با افت شنوایی متولد می شوند. برخی نیز با شنوایی طبیعی متولد شده و در زمان رشد دچار افت و مشکل شنوایی می شوند. هدف وب سایت بی صدا امروز معرفی روش هایی به والدین برای...