آموزش ناشنوایان ، در بی صدا با چشمانتان بشنوید

آموزش ناشنوایان و ارائه اطلاعات و منابع جهت کمک به جامعه ناشنوایان در بی صدا یکی از اهدافمان بوده و آن را ادامه خواهیم داد.

این که آیا شما پدر و مادری هستید که متوجه ضعف شنوایی فرزند خود شده اید

یا اینکه شما خود درگیر این موضوع هستید برای ما مهم است ، در جامعه ما افراد زیادی درگیر این مسئله هستند.

شنوایی یک فرایند پیچیده است ، بسیاری از بخش های گوش با هم کار می کنند تا یک فرد صدایی را بشنود.

اگر بخشی از فرایند شنوایی به درستی کار نکند ممکن است باعث از دست دادن شنوایی شود.

پس در بی صدا با چشمانتان بشنوید .

Sorry, Posts you requested could not be found...

اصول دهگانه مداخله زود هنگام
آموزش ناشنوایان ، در بی صدا با چشمانتان بشنویدهم آوایادگیری

اصول دهگانه مداخله زود هنگام ناشنوایی در کودکان ( FCEI ) Early Intervention

مداخلات زودهنگام خانواده محور ( FCEI ) دارای اصول دهگانه ای است که در سال 2016 مورد تصویب محققان از سراسر جهان رسیده است مروری بر آن ها و بررسی مختصر خالی از لطف نیست با بی صدا همراه باشید . مداخله زود هنگام در کودکان یک سیستم حمایتی و آموزشی برای کودکان بسیار کوچک (تا دوره پیش دبستانی) است . در واقع ماموریت مداخله در دوران کودکی اطمینان دادن به خانواده هایی است که فرزندان آنها در این گروه سنی در معرض خطر هستند. یکی از ماموریت های مداخله زود هنگام به گوش و شنوايي مرتبط میشود که هدف آن...
deaf child can speak b3da.ir
آموزش ناشنوایان ، در بی صدا با چشمانتان بشنویدهم آوا

کودکان ناشنوا میتوانند بشنوند و صحبت کنند ، شناسایی زود هنگام

زمانی که کودکان به زودی شناسایی می شوند، میتوان از فناوری شنوایی بهره گرفت و پشتیبانی خانواده محور را دریافت کنند. در نتیجه می توانند زبان را همانند دیگر کودکان درک کنند و از آن بهره ببرند پس با بی صدا همراه باشید تا درباره گزینه ها و مراحل بعد از تشخیص نقص شنوایی بیشتر بدانید کودکان ناشنوا میتوانند بشنوند . برخی از نوزادان با افت شنوایی متولد می شوند. برخی نیز با شنوایی طبیعی متولد شده و در زمان رشد دچار افت و مشکل شنوایی می شوند. هدف وب سایت بی صدا امروز معرفی روش هایی به والدین برای...