سرگرمیفیلم هاموزیک به زبان اشارهموسیقی دستان من

موزیک به زبان اشاره HELL NO ناشنوایان بی صدا

موزیک به زبان اشاره HELL NO ، سایت بی صدا
1.65Kبازدید

موزیک به زبان اشاره HELL NO

این نماهنگ توسط اینگرید مایکلزون و بازیگرانی از تئاتر غرب ناشنوایان رسمی با زبان اشاره آمریکایی اجرا شده که متن موسیقی را به ناشنوایان منتقل میکند.

نماهنگ توسط تیم بی صدا ترجمه وتدوین شده است .

متن و ترجمه موزیک به زبان اشاره HELL NO

Hell No
Ingrid Michaelson
I shoulda known better
باید بهتر شناخته شود
I saw her wearing your sweater
من او را دیدم که پیراهن خود را پوشید
Nice glasses, fake red hair
عینک زیبا، موهای قرمز
Just like me
فقط شبیه من
Stop crying, stop crawling
دیگه گریه نکن، خودتو رها نکن
Can’t you see that I have stopped falling
آیا نمیبینی من سقوط کردم؟
We were good at faking forever
ما همیشه باهم فرق داشتیم
I get it, whatever
من اینو میدونم ، هرچند حالا بماند
Am I gonna miss you?
آیا من می خواهم که تو رو از دست بدهم ؟
Hell no
به هیچ عنوان
Baby watch me up and go
عزیزم به من نگاه کن و برو
Mama said that the boys like you
مادرم گفت : پسرانی که مثل تو هستند
Never work out anyway (boys like you)
هرگز به هیچ وجه کار نمیکنند
(پسران مثل شما)
My girlfriends say are you gonna be sad
دوست دخترم می گوید ناراحت هستی ؟
If he calls you up, you gonna take him back?
اگر او شما را صدا می کند ، شما به او پاسخ میدهید؟
I said hell no, oh hell no
من گفتم نه به هیچ عنوان اه نه
I get it, whatever
من او را درک می کنم
Straight up, don’t blame you
راست میگی ، شما را سرزنش نکنم
You’re not the cash and I’m not the June
شما پول نقد نیستید و من ماه ژوئن نیستم
I’ll never be the one to make you better
من هرگز بهتر از شما نخواهم بود
Whatever
هرچند به هر حال
Hell no

به هیچ عنوان

Baby watch me up and go
عزیزم به من نگاه کن و برو
Mama said that the boys like you
مادرم گفت : پسرانی که مثل تو هستند
Never work out anyway (boys like you)
هرگز به هیچ وجه کار نمیکنند
(پسران مثل شما)
My girlfriends say are you gonna be sad
دوست دخترم می گوید ناراحت هستی ؟
If he calls you up, you gonna take him back?
اگر او شما را صدا می کند ، شما به او پاسخ میدهید؟
I said hell no, oh hell no
من گفتم نه به هیچ عنوان اه نه
In my bed, late at night
در رختخوابم، در اواخر شب
Thinking of how you held me tight
به اين فکر کردم که چطور منو محکم درآغوش کشید
And will I be lonely
و من تنها هستم
When I wake, did we make a big mistake?
وقتی بیدار شدم، دیدم چه اشتباه بزرگی کردم؟
Hell no, baby watch me up and go
به هیچ عنوان ، عزیزم به من نگاه کن و برو
I always knew that a boy like you wouldn’t work out anyway
من همیشه می دانستم که پسری مثل شما هرگز کار نمی کند
hell no

به هیچ عنوان نه

Baby watch me up and go
عزیزم به من نگاه کن و برو
Mama said that the boys like you
مادرم گفت : پسرانی که مثل تو هستند
Never work out anyway (boys like you)
هرگز به هیچ وجه کار نمیکنند
(پسران مثل شما)
My girlfriends say are you gonna be sad
دوست دخترم می گوید ناراحت هستی ؟
If he calls you up, you gonna take him back?
اگر او شما را صدا می کند ، شما به او پاسخ میدهید؟
I said hell no, oh hell no
من گفتم نه به هیچ عنوان اه نه
I said hell no, oh hell no

من گفتم نه به هیچ عنوان اه نه

ترجمه توسط تیم بی صدا

نظر شما در رابطه با این نماهنگ چیست ؟

راستی از این به بعد میتونید ویدیو و مطالب بی صدا رو از طریق ”  کانال تلگرام بی صدادنبال کنید .

ارسال پاسخ

بی صدا
زندگی همیشه یکسری زیبایی خاص خودش را دارد تا زمانی که چشمانتان میتوانند ببیند لذت ببرید .